Jagers, foto van Anoeska van Slegtenhorst

Jullie vragen over jagen beantwoord

Op social media merk ik dat er regelmatig vragen zijn over jagen. Het valt niet altijd mee voor een jager om de vraag via social media te beantwoorden. Daarom heb ik jullie onlangs de mogelijkheid gegeven om vragen op mijn site te stellen en te stemmen op vragen die jullie belangrijk vinden. Jullie hebben goed gereageerd, er zijn veel vragen binnengekomen, er is veel gestemd. Ik ben met jullie vragen naar de Koninklijke Nederlandse Jager Vereniging gegaan. De meestgestelde vragen staan hieronder met daarbij de antwoorden. De overige vragen heb ik ook bij de jagersorganisatie ingeleverd zodat ze weten wat er speelt.

De vragen

Het wild dat in de supermarkt ligt, is dat wel echt wild?
Nee, vaak niet. Er is ook heel veel ‘kweekwild’ in omloop. Voor echt wild moet je bij de jager zijn of bij de poelier. En daar moet je vragen naar de herkomst.
Iets dat wild heet, is dat altijd geschoten?
Nee, omdat er ook ‘kweekwild’ is. Echt wild is wel altijd geschoten door een jager.
Is er nu wel of geen wildseizoen? Ik hoor verschillende verhalen.
Wij hadden vroeger in Nederland inderdaad alleen het traditionele wildseizoen. Dat viel in de herfst en de winter. Dat had te maken met het wild wat in ons land voorkwam. Doordat er vooral veel kleinere wildsoorten leefden in ons land (haas, wilde eend, fazant, ed.) viel het jachtseizoen in het najaar. Dan is de soort namelijk op z’n sterkst, zijn alle jongen groot en vliegvlug. In het voorjaar en de zomer – wanneer bijvoorbeeld de wilde eend op z’n eieren broedt, jongen heeft en jongen grootbrengt – jagen wij niet op die soort.

Nu echter de flora en fauna verandert en we steeds meer grotere wildsoorten met hun eigen cyclus krijgen (ree, wild zwijn, damhert en edelhert) jagen we ook in het voorjaar en de zomer op deze soorten. Het ree bijvoorbeeld krijgt haar jongen in mei en juni. In veel delen van het land mag bijvoorbeeld het ree in januari worden bejaagd.

Hoe komt een wild konijn, eend of zwijn vanuit de vrije natuur op mijn bord terecht?
De meest rechtstreekse weg is direct van de jager zelf naar de consument. Jagers mogen kleine hoeveelheden wild ‘in de keten’ brengen, zoals dat heet. Daarnaast kun je natuurlijk wild kopen bij de poelier of bij verkooppunten waar wild in de schappen ligt. Op www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart staan heel veel punten waar je wild kunt eten of kunt kopen.
Ik heb wel eens gehoord dat als er te veel dieren van een soort komen in verhouding tot het voedsel dat ze dan minder of geen jongen krijgen. Is dit soms waar, altijd of nooit?
In theorie wordt het aantal wilde dieren in een gebied bepaald door het voedselaanbod en roofdieren, daarnaast is het belangrijk dat er voldoende rust is voor de dieren om ongestoord hun gang te gaan. In Nederland is voor de meeste dieren voedsel geen probleem, maar zit de aantalsbeperking meer in de hoeveelheid rust. Voor grotere dieren kunnen autowegen ook een beperking zijn, omdat leefgebieden worden doorsneden of veel dieren worden aangereden.

Voedsel kan het aantal dieren in een gebied alleen beïnvloeden als de dieren niet op zoek kunnen naar voedsel in de omgeving, bijvoorbeeld omdat er hekken zijn geplaatst. Dit speelt bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Wie bepaalt wat er mag worden geschoten?
Voor alle bejaagbare soorten geldt dat er wordt geteld. Jagers volgen daartoe de soorten die in hun veld voorkomen het hele jaar door. Hoe ontwikkelen ze zich? Zijn er ziektes? Zijn er veel jongen en worden de jongen groot? Op vaste momenten zijn er tellingen, waar jagers samen met andere vrijwilligers de aantallen tellen.

Voor de meeste diersoorten geldt dat jagers de tellingen moeten doorgeven in een digitaal registratiesysteem. Vervolgens bepaalt in bijna alle gevallen de provincie wat zij qua aantallen toelaatbaar vindt. Daarbij weegt ze af welke belangen er in een streek zijn. Is er veel landbouw? Is er veel recreatie en veel verstoring? Zijn er veel wegen waar aanrijdingen plaatsvinden? Is er voldoende voedsel, dekking en rust voor het wild?

Op basis daarvan geven de provincies aan de regionale jagersverenigingen aan hoeveel reeën er bijvoorbeeld geschoten kunnen worden dit jaar.

Is jager een beroep of een hobby?
Er is een klein aantal jagers in dienst van organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschapsorganisaties, zoals Utrechts Landschap. Voor jagers in dienst van deze organisaties is het een beroep. Zij hebben dezelfde opleiding als de vrijwillige jagers. Daarnaast jagen zij veelal ook als vrijwillige jager met de ruim 27.000 andere jagers in Nederland.

Jagen is voor jagers een manier van leven. Ze besteden heel erg veel tijd aan allerlei activiteiten die aan jagen, natuurbeheer en onderhoud van het landschap verbonden zijn. Jagers herkennen elkaar onderling: het is een eigen cultuur met eigen kleding, taalgebruik, interesses, etc.

Moet je een cursus volgen om jager te worden?
Ja, zeker. De jachtcursus is een wettelijk verplichte opleiding met vier examens. Die moet je alle vier voldoende halen om het jachtdiploma in ontvangst te mogen nemen. Het jachtdiploma is dan weer een wettelijk vereiste om je jachtakte te mogen aanvragen.

Voor het jachtdiploma moet je een theorie-examen doen en drie praktijkexamens.

Ik zou graag eens mee gaan met jagen, hoe doe ik dat?
Deze vraag wordt vaak bij de Jagersvereniging gesteld. Wij raden je dan altijd aan om contact op te nemen met de plaatselijke jagersvereniging of een jager in je buurt en daar je vraag te stellen. Voor jagers is jagen ook een sociale activiteit en alhoewel veel jagers er geen probleem mee hebben om anderen tekst en uitleg te geven, is het natuurlijk ook een activiteit die ze met een groep vrienden ondernemen. Dat betekent ook dat ze niet altijd met anderen op stap willen en graag met de eigen groep op pad gaan.

Jagen is ook meer dan schieten. Wij verzorgen ook het veld, plaatsen broedkorven voor wilde eenden, tellen wild. Ook dat zijn activiteiten waar je mee kunt draaien. Als je echt geïnteresseerd bent in de jacht en je je erin wilt verdiepen is het bij enkele plaatselijke jagersverenigingen mogelijk om donateur te worden en mee te draaien in de jaarkalender. Je vindt alle plaatselijke jagersverenigingen op www.jagersvereniging.nl/provincies.

Houden jagers(verenigingen) ook open huis, om te laten zien wat ze doen?
Er zijn ruim 300 lokale jagersverenigingen in Nederland, die mensen te woord staan over de jacht in de regio op markten, beurzen en fairs. Ook geven jagers presentaties voor natuurgroepen of voor bijvoorbeeld het IVN. Ook is er een aantal landelijke evenementen waar jagers laten zien wat ze doen. Op landgoed Middachten is bijvoorbeeld jaarlijks een ‘Geweiententoonstelling’ waar geweien van de herten en reeën die in het afgelopen jaar geschoten zijn, worden verzameld en opgehangen. Daarmee laten ze zien wat ze dat jaar gedaan en geschoten hebben. Een van de dagen is deze tentoonstelling open voor publiek. Zij kunnen dan de jagers vragen stellen.

In andere delen van het land worden om dezelfde reden de geweien van reebokken tentoongesteld. Ook die zijn meestal open voor publiek. Op onze website www.jagersvereniging.nl/activiteiten kondigen we deze tentoonstellingen, markten en fairs waar jagers paraat zijn, aan.

Ik wil Janneke Eigeman van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging bedanken voor de uitgebreide antwoorden.

 

Aanvullend op dit wild-thema, nog wat aanvullende informatie, zoals regelgeving, van de NVWA over wild. Met dank aan Marielle Simon (@NVWA_Expertdier).

Consument niet langer gefopt met vlees: wild is voortaan echt wild. -AD, 19 oktober 2019

 

Andere onderwerpen in deze serie:

 

Vragen over biologisch

Vragen aan de NVWA

Foto is van Anoeska van Slegtenhorst

2 reacties op "Jullie vragen over jagen beantwoord"

  1. Ik heb de jagers vereniging herhaaldelijk geschreven maar nooit antwoord gekregen.
    Waarom niet in het voorjaar jagen en niet eerst alle jonge dieren geboren laten worden. Dat scheelt toch enorm veel werk?

    1. Het was tot 1 december mogelijk om de vragen aan de jagers op mijn site te plaatsen. De vragen die er nu staan zijn de vragen die lezers hadden bedacht en waar de meeste stemmen op kwamen.
      De jager heeft zich aan de Nederlandse wet te houden over wanneer er wel en niet mag worden gejaagd en waarop. Dit staat ook deels uitgelegd bij de vragen. Voor aanvullende vragen zou ik je toch naar een jager willen verwijzen of de vereniging.

Geef een reactie