Marie Louise Schipper

Toe­tje voor Tes­sel­tje – Marie Louise Schipper

Ze wa­ren ei­gen­lijk al­le­maal ver­liefd op haar: Hooft, Bre­de­ro, Cats, Von­del en Bar­la­e­us. Ma­ria Tes­sel­scha­de Vis­scher (1594-1649) kon dich­ten, was be­dre­ven in het gra­ve­ren van gla­zen, zong prach­tig en was ook nog eens spits­von­dig.

Lees meer

Geef een reactie