melkrobot keuzes

Keuzes – Heleen Lansink-Marissen, Melktapperij

Een paar weken geleden ontving ik een groep op ons erf die ik aan het rondleiden was. Ik vertelde hen over de keuzes die wij hebben gemaakt om zo veel mogelijk kringlopen op ons eigen bedrijf rond te zetten. De opmerking die toen kwam; ‘O, dus u doet het beter dan u collega’s?’ Eigenlijk had ik de wedervraag moeten stellen, ‘Waarom denkt u dat?’

Lees meer

Koeien maken kunstmest tweet

Hier wordt in een filmpje uitgelegd hoe de kunstmest word gemaakt en hoe het anders is dan gewone mest.

Voor meer blogs van vaklieden uit onze voedselketen, klik je hier.

Geef een reactie