NVWA inspecteur aan het werk

Jullie vragen aan de NVWA beantwoord

Jullie vragen in deze ronde konden jullie stellen aan de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA is het overheidsorgaan dat consumentenvoeding en -goederen controleert. In deze ronde lag de focus op de vleesketen, dierwelzijn en het hierbij horende voedsel. Er waren ook vragen over andere onderwerpen binnengekomen, die hebben de medewerkers van de NVWA ook beantwoord.
De vorige rondes gingen over biologisch en jagen.

 

De vragen

Hoe kun je bij onverpakte vleesproducten, bij een slager of zelfbedieningsrestaurant bijvoorbeeld, zien wat er in zit of hoe vers het is?
Je kunt dat niet zien. De verkoper van niet verpakte levensmiddelen moet als de klant ernaar vraagt, informatie geven over wat erin zit, de houdbaarheid, eventuele allergenen, hoe je het moet bewaren etc.
Hoe controleren jullie op gezondheidsclaims zoals 'glutenvrij' of 'gezond voor hart- en bloedvaten'?
Er bestaan verschillende vormen van claims:

  • voedingsclaims: zeggen iets over de samenstelling van het product (bijv. ‘vezelrijk’),
  • gezondheidsclaims: zeggen dat een voedingsmiddel goed is voor je gezondheid (bijv. Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid’)
  • medische claims: beweringen over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte. Dit soort claims zijn op levensmiddelen altijd verboden.

Voor voedingsclaims en gezondheidsclaims zijn er Europese regels. Deze claims mogen alleen gebruikt worden als ze op de Europese lijst van goedgekeurde claims staan. Voor elke claim staat precies beschreven wanneer je deze mag gebruiken. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/om-op-te-letten-bij-claims

De NVWA controleert etiketten en reclame-uitingen om te kijken of claims volgens de regels worden gebruikt. Meer informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen.

Zijn de regels waar jullie op controleren Nederlandse of Europese regels?
De regels waarop wij en de andere lidstaten van de Europese Unie controleren, zijn grotendeels Europees. Nederland kan maar heel beperkt zelf levensmiddelenwetgeving maken.
Moet een etiket op een levensmiddel in een Nederlandse winkel verplicht Nederlandstalig zijn?
Als een bedrijf een fout begaat, krijgt het eerst een waarschuwing of meteen een boete?
De maatregelen die de NVWA neemt zijn afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding. Per onderwerp heeft de NVWA een specifiek beleid waarin staat welke bevoegdheden we hebben op dat onderwerp, hoe we een overtreding beoordelen en welke maatregel daarbij hoort. Meer informatie is te vinden op onze website: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-boetes/interventiebeleid.
Welke afdeling van de NVWA controleert welk deel van onze voedsel- en vleesketen?
Bij de NVWA zijn meerdere keuringsteams en inspectieteams actief die zich rechtstreeks bezig houden met de controle op de voedsel- en vleesketen.

Binnen de directie Keuren houden de teams zich bezig met het keuren en certificeren van levende dieren, levende producten en vlees. De teams zijn verdeeld over de afdelingen Importkeuring en Veterinaire keuring & exportcertificering.

Binnen de directie Handhaven zijn de inspectieteams verdeeld over de afdelingen Plant, Vis, EU en Natuur (fyto & gewasbescherming), Dier (pluimvee, varkens, grazers, dierenwelzijn, vervoer), Consument (o.a. horeca, tabak) en Industrie (o.a. voedselveiligheid industriële productie, visketen, bijzondere eet- en drinkwaren, diervoeder).

Daarnaast houdt de NVWA-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) zich bezig met georganiseerde criminaliteit op het gebied van voedselveiligheid, bijv. fraude met vlees, etiketten, illegale handel etc.

Hoort het tot de taken van de NVWA om dieren tegen misbruik te beschermen?
De NVWA houdt toezicht op de naleving van dierenwelzijnsregels.  Een houder van dieren heeft de wettelijke plicht om zijn of haar dieren goed te verzorgen, dit is vastgelegd in de Wet dieren. De NVWA controleert daarop bij bedrijfsmatige houders van dieren, en we treden op bij overtredingen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming controleert bij particuliere houders van dieren.
Gaat de NVWA ook na hoeveel gif er op groenten wordt gespoten en wordt dat ook gepubliceerd?
De NVWA controleert via steekproeven of partijen groenten (en fruit) vervuild zijn met resten van bestrijdingsmiddelen. Jaarlijks publiceren we de inspectieresultaten op onze website, https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-bestrijdingsmiddelen-in-voedingsmiddelen.
Waarom wordt het nog steeds toegestaan om kippenvlees te “trommelen” met water en varkenseiwit.
Waarom iets wel of niet mag is aan de wetgever. De NVWA houdt toezicht op naleving van bestaan de wetgeving, maar we maken de regels niet. Het toevoegen van water aan pluimveevlees is in de Europese Unie toegestaan. Dit moet dan wel op het etiket staan en ook hoeveel water is toegevoegd.

Meer informatie over kip en toegevoegd water kun je nalezen op de website van het Voedingscentrum http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kip.aspx

Het lijkt of de NVWA de producenten beschermt ipv de consumenten als er iets aan het licht komt (bijvoorbeeld fraude met vlees en vis). Waarom worden er niet gewoon namen en rugnummers gegeven?
NVWA mag de namen van bedrijven niet zomaar publiceren. Dit is gebonden aan wettelijke regels en juridische procedures. Zo moeten we eerst de ondernemer inlichten dat we informatie over de inspectie gaan publiceren en krijgt de ondernemer eerst de kans om een zienswijze in te dienen.

In een aantal gevallen noemt de NVWA al de namen van bedrijven of merken bij het publiceren van inspectieresultaten (openbaarmaking). https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/namen-bekend-maken-van-gecontroleerde-bedrijven-en-producten

De NVWA streeft ernaar de komende jaren controlegegevens van meerdere productieketens actief openbaar maken. In 2022 wil de NVWA álle relevante informatie over toezicht en uitvoering actief openbaar maken.

Gaat de NVWA ook over de toelaatbaarheid om toch te verkopen in supermarkten of in bakkerswinkels van bijvoorbeeld maïsbrood terwijl er helemaal geen maïs in zit?
Ja, er zijn regels voor wat er wel en niet op een etiket mag staan. De NVWA houdt daar toezicht op. Maar we zetten onze beschikbare capaciteit voornamelijk in op risico’s voor de volksgezondheid. Daarom raadt de NVWA consumenten altijd aan om zelf de etiketten goed te lezen. En het aan ons te melden als ze een overtreding vermoeden.

 

Lees ook deze blog van Esther van Nes, dierenarts en senior inspecteur dierenwelzijn bij de NVWA.

"Een veehouder die het niet meer ziet zitten"

De wordt regelmatig geconfronteerd met soms zeer schokkende filmbeelden over dierenwelzijnsomstandigheden aangetroffen in stallen. Onze afhandeling wordt niet altijd begrepen; "Waarom treed de NVWA niet direct op?" In deze blog leg ik dit uit. Aldus Mariella Simon, @NWVA_Expertdier

Weblog: Filmbeelden zijn controversieel

 

Andere onderwerpen in deze serie:

Vragen over biologisch

Vragen voor de jager

Poster lezing over het eten van Nederland

Dit is een onderwerp dat ook voorkomt in mijn lezingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie